Thu chi quỹ

ngày/tháng TIỀN THU QUỸ  Tiền Chi Quỹ  ( ghi chú ) DƯ TIỀN QUỸ
 01/10/2015  500 k  _ ba sào   6 k  ( sổ ghi chép )     494 k
 18/10/2015  500 k  _ vương phong    994 k
 18/10/2015  200 k  _ vương công Định   20 k ( chè , thuôc lá )  1174 k
 23/10/2015  200 k  _ vương  thọ  1374 k
 12/11/2015   48 k ( sữa , thăm bà nội phong )  1326 k
 22/11/2015  500 k _ việt hùng  1826 k
 20/12/2015  500 k _ hữu hải  2326 k
 20/12/2015   140 k ( ba sào mượn )  2186 k
 17/01/2016   450 k ( ba sào mượn )  1736 k
 18/01/2016  500 k _ văn trường  2236 k
 27/01/2016   405 k ( quà tết )  1831 k
 04/02/2016  590 k_ ba sào trả quỹ  2421 k
 04/02/2016   1000 k ( ba sào vay quỹ )  1421 k
 12/02/2016  20 k _ ba sào : bị phạt  1441 k
 01/03/2016  200 k _ lịch sử  1641 k
 19/05/2016  1035 k _ ba sào trả quỹ  2676 k
 19/05/2016  1300 k ( văn trường vay quỹ )  1376 k
 21/05/2016  300 k _ vương định  1676 k
 03/06/2016  300 k _ lịch sử  1976 k
 03/06/2016  500 k _ văn thành  2476 k
 03/06/2016  1300 k ( lịch sử  vay quỹ )  1176 k
 01/08/2016  50 k ( sữa ,thăm bố trường )  1126 k
 19/09/2016  1350 k _văn trường trả quỹ  2476 k
 02/10/2016  1500 k ( việt hùng vay quỹ )  976 k
03/10/2016  300 k _ vương thọ  1276 k
16/10/2016  200 k ( thăm bé nhà ba sào chào đời )  1076 k
03/12/2016  1378 k _ lịch sử trả quỹ  2454 k
04/12/2016  1400 k ( văn phong vay quỹ )  1054 k
 24/01/2017  405 k ( quà tết hội )  649 k
 25/01/2017  500 k_  văn thành
 500 k_ vương thọ
 500 k_ vương định
 500 k_ lịch sử
 500 k_ vương phong
 500 k_ hữu hải
 500 k_ việt hùng
 500 k_ văn trường  4549 k
 25/01/2017  4000 k ( hữu hải vay quỹ )   549 k
 25/01/2017  500 k_ ba sào  1049 k
 04/03/2017  200 k ( thăm bé nhà hùng chào đời )   849 k
 02/04/2017  200 k ( thăm bé nhà sử chào đời )   649 k
 02/04/2017  1590 k _ việt hùng trả quỹ  2239 k
 04/06/2017  1500 k_ văn phong trả quỹ  3739 k
 04/06/2017  100 k ( phúng bà nội thành mất )  3639 k
 01/07/2017  2500 k ( lịch sử vay quỹ )  1139 k
 30/07/2017  4200 k_ hữu hải trả quỹ  5339 k
 31/07/2017  4000 k ( ba sào vay quỹ )  1339 k
 02/02/2018  2675 k _ lịch sử trả quỹ  4014 k
 02/02/2018  100 k ( phúng bà nội Lịch sử )  3914 k
 02/02/2018  2500 k ( vương phong vay quỹ )  1414 k
 12/02/2018  420 k ( quà tết: 6 hộp goute 270k + 3 custas 150k )    994 k
 06/03/2018  4270 k _ ba sào trả quỹ  5264 k
 06/03/2018  4300 k ( việt hùng vay quỹ )    964 k
 24/03/2018  200 k ( thăm bé nhà trường chào đời )    764 k
 05/06/2018  1100k – vương phong trả quỹ  1500 k ( vương phong vay quỹ )  1864 k
 05/06/2018  1100 k ( văn trường vay quỹ )    764 k
 18/09/2018  1130k – văn trường trả quỹ  1894 k
 13/10/2018   200 k ( thăm bé ba sào chào đời )  1694 k
 20/10/2018   200 k ( thăm bé định chào đời )  1494 k
 14/12/2018   50 k ( thăm bố bạn thọ ốm )  1444 k
 31/01/2019  450 k  ( quà tết hội viên )    994 k
 07/05/2019  200 k ( thăm bé lịch sử chào đời )    794 k
 17/01/2020  100k ( viếng bà trường mất )    694 k
 20/01/2020  450k ( quà tết hội viên )    244 k
 20/01/2020   1750k _  vương phong trả quỹ   1994 k
 25/07/2020  50k ( thăm mẹ ba sào ốm )   1944 k
 12/11/2020  100k ( viếng ông nội phong )   1844 k
 11/05/2021  50k ( thăm bạn thọ ốm )   1794 k
 03/06/2021  50k ( thăm mẹ Phong ốm )   1744 k
19/11/2021  200k ( mừng bé 3 nhà Trường chào đời )   1544 k
27/01/2022  1000k _ Việt Hùng trả lãi quỹ     2544 k
31/01/2022  339k ( uống bia gặp nhau cuối năm )   2205 k
15/05/2022  200k ( mừng bé 2 nhà Định chào đời )   2005 k
15/05/2022  820k ( tiền uống bia nhà thành )   1185 k
24/09/2022  50k ( thăm mẹ trường ốm )   1135 k
24/09/2022  4600k _ Việt Hùng trả quỹ + lãi    5735 k
24/09/2022    4000k ( Văn Trường vay quỹ )   1735 k
24/09/2022    640k ( Lịch Sử rút tiền Qũy Hội )   1095 k
21/02/2023  250k ( thăm bố phong ốm )      845 k
12/08/2023  250k ( thăm bố Thành ốm )      595 k
18/08/2023  4400k _ Văn trường trả quỹ + lãi      4995 k
19/08/2023  4000k ( Ba Sào vay quỹ )     995 k
25/08/2023   250k ( thăm phong ốm )      745 k
13/02/2024   200k ( mừng thọ mẹ hùng )      545 k
15/02/2024   200k ( phúng ông nội ba sào )      345 k
14/04/2024   250k ( thăm mẹ thọ ốm )       95 k
21/04/2024  200k _ Vương Phong đóng quỹ       295 k
21/04/2024   250k ( thăm con ba sào ốm )       45 k
21/04/2024  600k _ ( ba sào – trường – hùng ) đóng quỹ       645 k
22/04/2024  800k _ ( định – thành – thọ – hải ) đóng quỹ     1445 k
28/04/2024   42k _ tiền lẻ thừa liên hoan hội 30/4      1487 k
20/05/2024      250k ( thăm bạn thọ ốm )    1237 k